Day: July 17, 2023

Blogg

Radonmätning hemma och på arbetsplatsen

I Sverige finns det cirka 400 000 bostäder där radonhalten i inomhusluften anses vara förhöjd, vilket ökar risken för lungcancer vid långvarig exponering. Varje år drabbas ungefär 500 personer av lungcancer till följd av radon. Det är viktigt att notera att radon är en osynlig och luktfri gas, vilket innebär att den enda tillförlitliga metoden […]

Read More