Radonmätning

För att upptäcka höga nivåer av radon är det nödvändigt att genomföra en radonmätning. ACATRAIN Radonmätning AB kan hjälpa dig att utföra radonmätning i olika typer av byggnader såsom bostadshus, flerbostadshus, skolor, förskolor och arbetsplatser. Vi erbjuder också tjänster såsom radonbesiktning, radonsanering, radonutredning och läcksökning.

 

Mätning är det enda sättet att upptäcka radon eftersom det varken syns, luktar eller smakar. Långvarig exponering för radon ökar risken för lungcancer. Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer i Sverige efter rökning och orsakar ungefär 400-500 fall per år när det förekommer i inomhusluft. Strålsäkerhetsmyndigheten har uppskattat att cirka 400 000 bostäder i Sverige har högre radonhalter än referensnivån på 200 bq/m3. Radon finns naturligt i marken över hela landet och kan komma in i våra bostäder från marken under och/eller runt bostaden, byggmaterial eller hushållsvatten. Markradon är den vanligaste källan till radon i våra bostäder.

 

En långtidsmätning utförs under minst två månader under eldningsperioden från den 1 oktober till 30 april och ger årsmedelvärdet för radonhalten. Det är det mest tillförlitliga sättet att mäta radon. Målet med en långtidsmätning är att ta reda på om man under normala förhållanden utsätts för skadliga radonhalter. Att mäta radon är en enkel men nödvändig åtgärd för att säkerställa en radonfri inomhusmiljö. Vi erbjuder ackrediterad radonmätning med den snabbaste svartiden i Europa och en högkvalitativ telefonsupport, så att du kan mäta radonhalten tryggt och kostnadseffektivt.

En korttidsmätning kan utföras vid husköp eller efter en åtgärd, då det inte finns tillräckligt med tid för en långtidsmätning. Denna typ av mätning görs på samma sätt som en långtidsmätning med hjälp av en radonmätare och bör pågå i minst 7 dagar, men helst 10 dagar. Korttidsmätningar används också för uppföljande mätningar på arbetsplatser, skolor och förskolor.

Mätning av radon är en enkel process. Vi tillhandahåller mätpaket som gör att du enkelt kan utföra en långtidsmätning själv. Denna mätning ger dig ett tillförlitligt årsmedelvärde för att avgöra om din inomhusmiljö är fri från skadliga radonhalter. Beställ radonmätning här!

Relaterad information
Radon